تقویم و مناسبت ها
ساعت
شرح وظایف

-         انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاه های دولتی در جهت تسریع در وظایف و ماموریت های محوله .

-         ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت هایی که بر اساس تشکیلات استانداری ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد .

-         اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت های واحدهای زیر مجموعه استاندار .

-         انجام پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استانداری و سایر دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادهای استان

-         انجام وظایف و امور مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات کشوری و لشکری و مهمانان خارجی

-         برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در رابطه با فرمانداری ها و بخشداریها و شهرداری ها و دهیاری های استان

-         انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاه های دولتی در جهت تسریع در وظایف و ماموریت های محوله .

-         ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت هایی که بر اساس تشکیلات استانداری ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد .

-         اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت های واحدهای زیر مجموعه استاندار .

-         انجام پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استانداری و سایر دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادهای استان

حوزه استاندار

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد

UI Design By HadiSoft